Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту;

– медичну довідку (форма 086-У)

– 6 фотокарток розміром 3 х 4см.;

– копію паспорта;

– довідку про склад сім’ї;

– ідентифікаційний номер.

Усі ксерокопії звіряються у встановленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні

Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання.