Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають: - документ про освіту; - медичну довідку (форма 086-У) - 6 фотокарток розміром 3 х 4см.; - копію паспорта; - довідку про склад сім’ї; - ідентифікаційний номер. Усі ксерокопії звіряються у встановленому порядку. Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні
Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання.